Overheid in Friesland

Disclaimer

Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl streeft naar een meer transparante overheid. Daartoe maakt zij gebruik van gegevens afkomstig uit het publiek domein, waaronder websites van lokale en regionale overheden en de Rijksoverheid.

Hoewel onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. OverheidinNederland.nl is een website met gratis toegankelijke informatie. OverheidinNederland.nl en haar beheerders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, welke mocht voortvloeien uit (het gebruik van) de gegevens zoals weergegeven op de website.

Bent u van mening dat bepaalde gegevens op deze website om een of andere reden hier niet thuishoren, dan kan dit via een e-mail aan info@overheidinnederland.nl kenbaar worden gemaakt .

 

Overheid zichtbaar maken

Contact

Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl
Het Communicatiehuis
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
085-4860150


Twitter: https://twitter.com/#!/overheidinnl
Facebook:http://www.facebook.com/OverheidinNederland.nl
YouTube: http://www.youtube.com/user/OverheidinNederland

Kvk-nummer: 54213975
BTW-nummer: NL851216766B01
Bank: NL63 RABO 0141 4465 52 Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl is gespecialiseerd in markt- en  klantonderzoek. OverheidinNederland.nl maakt gebruik van het TOP-panel (overheidspanel) en heeft dankzij het brede netwerk de beschikking over een inwonerspanel en bedrijvenpanel.

Onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl maakt onderdeel uit van Rooshorst BV. Rooshorst BV heeft als handelsnamen Toponderzoek en OverheidinNederland.nl

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Algemene Voorwaarden (213,76 KB)

Communicatiehuis


Burgerparticipatie

OverheidinNederland.nl streeft naar (burger)participatie. Dit doet het onderzoeksbureau onder andere door elke bezoeker de mogelijkheid te geven om rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende politicus.

Participatie inwoners
Daarnaast werkt OverheidinNederland.nl op lokaal niveau met inwonerspanels / burgerpanels. Diverse gemeenten hebben op dit moment een TIP-panel, waarbij het accent bij het panel ligt op raadpleging. Een raadpleging is iets anders dan een opiniepeiling. 

TIP staat voor Transparant Inwoners Panel. Doel van elk TIP-panel is om burgers te laten participeren bij maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden van inwonerspanels kunt u vinden op: http://www.youtube.com/playlist?list=PL7DX9Tlu2wqXEyxSmhntPf7TyJxsksJDb